Emblem

Ministry of Rural Development
Government of India

BNV Voices

SNoNameDownload
1Manoj umakr Silwal, Uttrkhand
2Hans Raj Modi,Kota, Rajasthan
3Hashmat Ullah Khan, Kota, Rajastha
4Narendra Kumar Kumavat, Sikkar, Rajasthan
5Mukesh Kumar Verma, Sikkar, Rajasthan
6Phool Chand Tirkey, Jharkhand
7Sant Ram Khopadi, Chhattisgarh
8Prabha Phunde,Maharashtr
9Neelam Soni, Madhya Pradesh
10Bina Doyal, uttrkhan
11Lalit Sonowal, Assam
12Yusuf Ansari, Jharkhand
13Savita Sharma, Madhya Pradesh
14Gopal Krishan Sharma, Rajasthan
15Biramram, Rajasthan
16Dhungar Singh Rathore, Rajasthan
17Malkit Singh, Punjab
18BNV, Andhra Pradesh
19Harish Sharma, Himachal Pradesh
20V BanuPrakash, AP
21Sunita Dhibri, Uttrakhand
22LatikaBansilal, Andhara Pradesh
23Satyanarayana Visakh
24Devi Lal, Mayera, Banswara
25Ramesh Dhindhor, Rajasthan
26Diksha Keshkhani, Uttar Pradesh
27Lathamani, Karnataka
28B S Koranga
29Shilpa H N , Karnataka
30Sukhdev Singh, Himachal Pradesh
31Sushil Kumar Singh ,Uttar Pradesh
32Binode doloi, Assam uttrkhand
33Toman Lal Sahu, Chhattisgarh
34Suresh Kuldeep,Chhattisgarh
35Madan Soni, Madhya Pradesh
Site designed and developed by National Informatics Centre Contents provided and maintained by Department of Rural Development, Ministry of Rural Development, GOI
Site Best Viewed in IE7.0+ at Resolution 1024 X 768 or above.