Emblem

Ministry of Rural Development
Government of India

BNV Voices

SNo Name Download
1 Manoj umakr Silwal, Uttrkhand
2 Hans Raj Modi,Kota, Rajasthan
3 Hashmat Ullah Khan, Kota, Rajastha
4 Narendra Kumar Kumavat, Sikkar, Rajasthan
5 Mukesh Kumar Verma, Sikkar, Rajasthan
6 Phool Chand Tirkey, Jharkhand
7 Sant Ram Khopadi, Chhattisgarh
8 Prabha Phunde,Maharashtr
9 Neelam Soni, Madhya Pradesh
10 Bina Doyal, uttrkhan
11 Lalit Sonowal, Assam
12 Yusuf Ansari, Jharkhand
13 Savita Sharma, Madhya Pradesh
14 Gopal Krishan Sharma, Rajasthan
15 Biramram, Rajasthan
16 Dhungar Singh Rathore, Rajasthan
17 Malkit Singh, Punjab
18 BNV, Andhra Pradesh
19 Harish Sharma, Himachal Pradesh
20 V BanuPrakash, AP
21 Sunita Dhibri, Uttrakhand
22 LatikaBansilal, Andhara Pradesh
23 Satyanarayana Visakh
24 Devi Lal, Mayera, Banswara
25 Ramesh Dhindhor, Rajasthan
26 Diksha Keshkhani, Uttar Pradesh
27 Lathamani, Karnataka
28 B S Koranga
29 Shilpa H N , Karnataka
30 Sukhdev Singh, Himachal Pradesh
31 Sushil Kumar Singh ,Uttar Pradesh
32 Binode doloi, Assam uttrkhand
33 Toman Lal Sahu, Chhattisgarh
34 Suresh Kuldeep,Chhattisgarh
35 Madan Soni, Madhya Pradesh
Site designed and developed by National Informatics Centre Contents provided and maintained by Department of Rural Development, Ministry of Rural Development, GOI
Site Best Viewed in IE7.0+ at Resolution 1024 X 768 or above.